123456
Bekijk de Video
 

Interesse?

Benieuwd of PRO Hardenberg bij jou past? Bekijk de introductie video of de schoolgids voor meer informatie.

Schoolgids bekijken »
Toelating en Aanmelden »
Open Dag »

 

Agenda 

ma feb 26
Voorjaars vakantie
wo mrt 21 @08:30 - 17:00
Studiedag
vr mrt 23 @08:30 - 14:15
Excursie Verzetsmuseum
vr mrt 30
Goede Vrijdag
ma apr 02
Tweede Paasdag

School en Thuis

Het is erg belangrijk om als ouders en personeel goed contact te hebben over het wel en wee van de leerlingen. De contacten worden onderhouden door:

Informatieavond: Aan het begin van het schooljaar is er voor elk leerjaar een algemene informatieavond. Deze informatieavond vindt plaats op woensdag ?? september 2016.
IOP-gesprekken (Individueel Ontwikkelings Plan): Drie maal per jaar voert de leerling met de mentor een IOP-gesprek. In de week na dit IOP-gesprek met de leerling worden ook de ouders uitgenodigd voor een IOP-gesprek. De IOP-gesprekken zullen plaatsvinden in november 2017 en april 2018.
In juni is er nog een IOP gesprek alleen met de leerlingen.
Huisbezoek: Wanneer er zich bijzonderheden voordoen bezoekt de leerkracht, indien gewenst, de ouders thuis.
Ouderavond: Vanuit school organiseren we eenmaal in het jaar een ouderavond.
Open dag: We houden dit schooljaar een open dag op donderdag 18 januari 2018.
Informatiebrief: Regelmatig versturen we per mail een Info-brief met daarin de laatste nieuwtjes of belangrijke mededelingen.
Website: Een hele snelle manier om op de hoogte te blijven is door regelmatig een bezoekje aan onze website te brengen: www.prohardenberg.nl.

Natuurlijk beperken we de relatie tussen thuis en school niet tot deze georganiseerde contacten. Als er iets bijzonders is, nemen we uiteraard contact met u op en we hopen dat u dat omgekeerd ook zult doen. Het is vaak heel verhelderend om even te overleggen met de leerkracht als er zich iets bijzonders voordoet.

Wilt u, als uw kind om een of andere reden moet verzuimen, dit voor schooltijd aan ons meedelen?
De school heeft de plicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden.
Het vragen om extra vakantiedagen is volgens de huidige wetgeving niet mogelijk.