Nieuws

Halt voorlichting: Jeugdcriminaliteit

Dinsdag 22 maart komt een medewerker van Bureau Halt voorlichting geven aan leerjaar 2 over Jeugdcriminaliteit.

bureauhaltLeerlingen krijgen meer inzicht in de motieven om strafbaar gedrag te vertonen en de gevolgen van dit gedrag. Leerlingen hebben nagedacht over hoe zij kunnen voorkomen dat ze in een strafbare situatie terecht komen.

In de voorlichting gaan we met de leerlingen uitzoeken wat jeugdcriminaliteit nu eigenlijk is. Dit doen we door vijf jongeren via audiofragmenten te laten vertellen wat zij hebben gedaan. Jongeren kunnen sterk uiteenlopende redenen hebben om over de schreef te gaan. Stoer doen, verveling en boosheid zijn veelgenoemde redenen voor jongeren om strafbare feiten te plegen. Met de klas gaan we op zoek naar redenen waarom deze vijf jongeren dit hebben gedaan.

Ook komen we er achter wat de gevolgen zijn geweest voor zowel de jongeren als andere betrokkenen, zoals de ouders of het slachtoffer.
Maar jongeren zijn niet alleen daders, zij kunnen ook het slachtoffer zijn van jeugdcriminaliteit. Daarom maken de leerlingen in de les kennis met een slachtoffer. We zoeken uit wat er is gebeurd en wat de gevolgen voor het slachtoffer zijn geweest.

Over Halt 
Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft jeugdcriminaliteit door bewustwording en gedragsbe√Įnvloeding van jongeren en hun ouders. Als rechtspersoon met een wettelijke taak voert Halt jaarlijks 17.000 Halt-straffen uit. Ook levert Halt duizenden kortlopende interventies zoals voorlichtingen op scholen en veiligheidsanalyses op sportverenigingen. Doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit en zo een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare samenleving. 

Zoeken

Facebook

Laatste Nieuws

22 december 2023
19 december 2023
08 december 2023

Agenda

19 apr 2024;
Dag tegen Pesten

Contact

PrO Hardenberg
Verlengde Korte Steeg 18
7772 RZ Hardenberg
Tel: 0523-267700
Email: info@prohardenberg.nl