Nieuws

Halt voorlichting: Tolerantie en Respect

Dinsdag 25 oktober komt een medewerker van Bureau Halt voorlichting geven aan leerjaar 2 over Tolerantie en Respect.

bureauhalt

Als we op een prettige manier met elkaar willen samenwonen en leven, is het belangrijk dat iedereen zijn leven op zijn eigen manier kan en mag invullen. Daarnaast is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar. Tolerantie is hierbij het sleutelwoord. Deze les leert jongeren het belang van tolerant en respectvol gedrag en hoe zij kunnen doen als een ander zich niet netjes gedraagt. Jongeren ontvangen informatie over de relatie tussen respect en overtreding van de wet en de gevolgen van wetsovertreding.

Leerlingen gaan in gesprek over de termen tolerantie en respect, hoe belangrijk tolerant en respectvol gedrag is, reflecteren op hun eigen gedrag en onderzoeken of dit verbeterd kan worden. Door het delen van videobeelden, casussen en interactieve opdrachten stimuleren we jongeren naar hun eigen gedrag te kijken en respectloos en niet tolerant gedrag van zichzelf en anderen te herkennen. Tijdens de voorlichting wordt stil gestaan bij verschillende vormen van discriminatie en het belang van respect voor geüniformeerde beroepen. De les sluit af met een brainstorm over hoe de jongere zelf kan bijdragen aan een veilige en respectvolle samenleving.

Over Halt 
Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft jeugdcriminaliteit door bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders. Als rechtspersoon met een wettelijke taak voert Halt jaarlijks 17.000 Halt-straffen uit. Ook levert Halt duizenden kortlopende interventies zoals voorlichtingen op scholen en veiligheidsanalyses op sportverenigingen. Doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit en zo een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare samenleving. 

Zoeken

Facebook

Laatste Nieuws

22 december 2023
19 december 2023
08 december 2023

Agenda

29 apr 2024;
Meivakantie
14 mei 2024;
IVIO Examen Nederlands
15 mei 2024;
IVIO Examen Engels

Contact

PrO Hardenberg
Verlengde Korte Steeg 18
7772 RZ Hardenberg
Tel: 0523-267700
Email: info@prohardenberg.nl