Nieuws

Nieuws

Gisteren (17-12) is deze mail naar alle ouders verstuurd.

prohardenberglogoHardenberg, 17 december 2020
Betreft: programma school in verband met corona.

Beste ouders/verzorgers,

In de brief van 15-12-2020 hebben wij aangegeven, dat de school 16, 17 en 18 december gesloten is. Daarnaast hebben wij u beloofd, dat we u deze week nog zouden informeren over de situatie na de vakantie vooralsnog tot en met 17 januari.

Theorie en praktijk
Doordat er sprake is van een lockdown van twee weken na de Kerstvakantie heeft Pro Hardenberg besloten om een aangepast rooster voor de praktijkvakken op school en de theorievakken op afstand aan te bieden.

Stage
De stages van de leerlingen gaan door mits het stagebedrijf hiermee akkoord gaat. Mocht de stage niet door kunnen gaan wilt u dit dan melden aan de mentor? Deze kan dan indien mogelijk zorgen voor vervangende activiteiten.

Noodopvang
De school heeft de taak om te zorgen voor de noodopvang voor leerlingen van ouders vanuit de cruciale beroepen. Indien u hiervoor in aanmerking komt dient u contact op te nemen met de mentor van uw zoon of dochter. De volledige lijst met cruciale beroepen kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Corona en kinderopvang: informatie voor ouders
De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.
Meer info op www.rijksoverheid.nl

Daarnaast zal er voor leerlingen die te maken hebben met een onveilige thuissituatie de mogelijkheid zijn om op school onderwijs en begeleiding te ontvangen. U kunt hierover contact opnemen met de mentor. De namen van deze leerlingen zullen aan de gemeente doorgegeven worden.

Vervoer
Wilt u zo vriendelijk zijn zelf te overleggen met uw vervoersbedrijf?

Aanwezigheid leerlingen op school of stage
Als de leerling verkouden is, hoest of koorts heeft (volgens de richtlijnen van het RIVM) dan blijft de leerling thuis!

Bereikbaarheid
We starten op maandag 4 januari a.s. met het nieuwe rooster. De mentor is en blijft aanspreekpunt voor de ouders. De mentor zal de leerlingen bericht geven van zijn / haar rooster. Het kan zijn, dat in bepaalde gevallen afgeweken wordt van het aangepaste rooster. De mentor zal u hierover berichten als dit het geval is.

De leerling mag 5 minuten voor de aanvang van de lessen op school komen en na de lessen moet de leerling direct het schoolgebouw weer verlaten en naar huis gaan.

Telefonisch zijn wij dagelijks tussen 9.00 uur en 14.00 uur bereikbaar.

Wij hopen u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Het team van PrO Hardenberg

 

Gisteren is deze mail naar alle ouders verstuurd.

prohardenberglogoHardenberg, 15 december 2020

 

Beste ouders/verzorgers,

Gisteren heeft premier Rutte ons toegesproken en gemeld, dat de scholen vanaf morgen in lockdown gaan. Er werden daarop uitzonderingen gemaakt waarbij het voor ons onduidelijk is of dit ook geldt voor het Praktijkonderwijs.

Ook voor u en onze leerlingen geeft dit onduidelijkheid en onrust. Om deze onrust tegen te gaan hebben we besloten om de school komende woensdag, donderdag en vrijdag te sluiten. In deze dagen kunnen we samen met de sectorraad Praktijkonderwijs bekijken wat er na de vakantie moet gebeuren.

Als uw zoon/dochter gebruik maakt van leerlingvervoer, geeft u dit dan even door aan het taxibedrijf?

Stages kunnen in overleg met het stagebedrijf doorgang vinden.

Deze week krijgt u van ons informatie over de situatie na de vakantie.
Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de school. Wij hopen, dat u begrip heeft voor onze situatie.

Met vriendelijke groet,
Team PrO Hardenberg

Zoeken

Facebook

Laatste Nieuws

22 december 2023
19 december 2023
08 december 2023

Agenda

18 juli 2024;
Organisatiedag
19 juli 2024;
Organisatiedag
22 juli 2024;
Zomervakantie

Contact

PrO Hardenberg
Verlengde Korte Steeg 18
7772 RZ Hardenberg
Tel: 0523-267700
Email: info@prohardenberg.nl