Nieuws

Nieuws

De herfstvakantie is voorbij. school. De maatregelen vanuit de overheid ten aanzien van het Covid-19-virus zijn in de vakantie uitgebreid. Voor het Voortgezet Onderwijs zijn daarin vooralsnog geen grote veranderingen gekomen.

We dragen op school mondkapjes wanneer we ons binnen de school verplaatsen en tijdens pauzemomenten in het gebouw. We hanteren strak de hygiëne-eisen. We wassen en ontsmetten, zowel medewerkers als leerlingen, bij binnenkomst onze handen, dat doen we nu in de lokalen in verband met de koude buiten. Ook wassen we onze handen op de dag regelmatig, zeker na een WC-bezoek.

coronasamen

Daarnaast zijn we genoodzaakt te ventileren in de lokalen. Tijdens de lessen is de deur naar de gang geopend en wordt er een raam geopend. Tijdens de pauzes worden meerdere ramen geopend om de klas van frisse lucht te voorzien. Dan kan het voorkomen dat tijdens de aanvang van de lessen de temperatuur in het lokaal lager is, het is daarom verstandig om hierin met de kleding al vast rekening te houden.

De andere regels van het protocol gelden onverminderd. De leerling/medewerker blijft thuis bij:
- verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten
- plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
- kortademigheid/benauwdheid
- verhoging óf koorts boven de 38 graden
Het gebruik van mondkapje is verplicht, de leerlingen nemen de mondkapjes mee van huis.
Bij een positieve coronatest van een lid van het huishouden, gaat de rest van het huishouden gedurende 10 dagen in quarantaine, dus ook niet naar school!

Vanwege de Corona maatregelen kunnen we dit jaar geen infoavond organiseren.

prohardenberglogoOp de infoavond vertellen de mentoren normaal per leerjaar wat de lesinhoud van dat specifieke schooljaar is.

Elk leerjaar is op onze school anders opgebouwd. Dus is er voor elke ouder/verzorger nieuwe informatie. In het ene jaar gaat het om kennismaking met school en alle vakken. In andere leerjaren richten we ons meer op de stages, certificering en op de uitstroom.

Om u toch de informatie te geven over de inhoud van het leerjaar van uw kind hebben wij via de mail de studiewijzers/infowijzers verstuurd. Elk leerjaarjaar heeft een eigen studiewijzer/infowijzer.

Mocht u deze mail hebben gemist neem dan even contact op met school.

Door de sterke uitbreiding van het virus in Nederland heeft de overheid aanvullende maatregelen aangekondigd om het virus terug te dringen. Er wordt vanuit de overheid dringend geadviseerd mondkapjes binnen het Voortgezet Onderwijs te gebruiken.

mondkapjedragenWij nemen dit advies na overleg met de Medezeggenschapsraad van de school over. Vanaf woensdag 7 oktober geldt op PrO Hardenberg een dringend advies voor leerlingen en personeel om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. We verwachten dus dat de leerlingen vanaf woensdag 7 oktober een mondkapje bij zich hebben.

Het dringende advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (bijvoorbeeld bij lassen).

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Zoeken

Facebook

Agenda

30 juni 2023;
Studiedag
04 juli 2023;
Schoolkamp Leerjaar 1
10 juli 2023;
IOP gesprekken 3 - Leerjaar 3

Contact

PrO Hardenberg
Verlengde Korte Steeg 18
7772 RZ Hardenberg
Tel: 0523-267700
Email: info@prohardenberg.nl