Nieuws

Nieuws

Dinsdag 25 oktober komt een medewerker van Bureau Halt voorlichting geven aan leerjaar 2 over Tolerantie en Respect.

bureauhalt

Als we op een prettige manier met elkaar willen samenwonen en leven, is het belangrijk dat iedereen zijn leven op zijn eigen manier kan en mag invullen. Daarnaast is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar. Tolerantie is hierbij het sleutelwoord. Deze les leert jongeren het belang van tolerant en respectvol gedrag en hoe zij kunnen doen als een ander zich niet netjes gedraagt. Jongeren ontvangen informatie over de relatie tussen respect en overtreding van de wet en de gevolgen van wetsovertreding.

Leerlingen gaan in gesprek over de termen tolerantie en respect, hoe belangrijk tolerant en respectvol gedrag is, reflecteren op hun eigen gedrag en onderzoeken of dit verbeterd kan worden. Door het delen van videobeelden, casussen en interactieve opdrachten stimuleren we jongeren naar hun eigen gedrag te kijken en respectloos en niet tolerant gedrag van zichzelf en anderen te herkennen. Tijdens de voorlichting wordt stil gestaan bij verschillende vormen van discriminatie en het belang van respect voor geüniformeerde beroepen. De les sluit af met een brainstorm over hoe de jongere zelf kan bijdragen aan een veilige en respectvolle samenleving.

Over Halt 
Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft jeugdcriminaliteit door bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders. Als rechtspersoon met een wettelijke taak voert Halt jaarlijks 17.000 Halt-straffen uit. Ook levert Halt duizenden kortlopende interventies zoals voorlichtingen op scholen en veiligheidsanalyses op sportverenigingen. Doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit en zo een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare samenleving. 

Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen wanneer zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Opgroeien in deze kansrijke omgeving (OKO) maakt ook de kans kleiner dat zij gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken. 

OKOMet OKO werkt iedereen in de gemeente samen aan het vormen van de positieve leefomgeving voor jongeren: thuis (gezin), op school, in de vriendenkring (peergroep) en in de vrije tijd.

PrO Hardenberg helpt om de gezondheid, leefstijl, het welzijn en de omgeving van jongeren in kaart te brengen. Dit doen wij door scholieren van klas 4 een vragenlijst in te laten vullen. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022. Ouders/verzorgers en leerlingen uit klas 4 ontvangen hierover meer informatie.

Hoe verloopt de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022?
Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 4 een online vragenlijst in. Een docent helpt bij de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, omgeving en school.

Deelname monitor
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022
De GGD’en voeren de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022 en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd? Bezoek dan de website van de GGD IJsselland.

Zoeken

Facebook

Agenda

30 juni 2023;
Studiedag
04 juli 2023;
Schoolkamp Leerjaar 1
10 juli 2023;
IOP gesprekken 3 - Leerjaar 3

Contact

PrO Hardenberg
Verlengde Korte Steeg 18
7772 RZ Hardenberg
Tel: 0523-267700
Email: info@prohardenberg.nl